အသက်သည် အိမ်မက်

အသက်သည် အိမ်မက်

… အသက်သည် အိမ်မက် …

အိမ်မက်သည်သူ

သူသည် အသက်ဖြစ်စေ

ဆောင်းနှောင်းလျှင် နွေဦး၏။

နွေဦး၌ နှင်းကြွင်းသည်။

နှင်းကြွင်းပြယ်သော်လည်း

သစ္စာကြွင်းစေ။

မြတ်နိုးခြင်း ကြွင်းစေ။

သျှပ်မှူးကျော်